Tilbage

Civil Society engagement in Public Service delivery: Community driven improved education at rural primary school in Vaahun, Sierra Leone

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

30.06.2022

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

497.580,00 kr.

Samlet buget:

1.099.613,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Social Enterprise Development (SEND) Sierra Leone

Ansøgningstekst:

Applicaton EWB SEND.docx

Resume:

I Vaahun, landsby i det østlige Sierra Leone, har landsbyen sat gang i etablering af en ny grundskole. Landsby har i 50 år drevet skole på eget initiativ med meget lidt statslig støtte. Med afsæt i landsbyen eget stærke engagement ønsker IUG og partner SEND at give landsby en håndsrækning og dermed sikre kvalitet i byggeri – men også at sikre, at de fornødne organisatoriske strukturer og viden i lokalsamfundet er til stede til at opnå certificering af staten og dermed sikre højere kvalitet i undervisning, sikre skolens fremtidige drift herunder at økonomisk bæredygtigt fundament for elevernes skolegang. Samlet vil disse tiltag udvirke, at landsbyen lever op til statslig certificering som statsskole hvorved skolen vil modtage løn til dets undervisere som så på den anden side skal være trænet og certificeret lærerkræfter samt modtage undervisningsmaterialer til eleverne.