Tilbage

Strengthening RSDA skills/Political influence of small scale farmers

Organisation:

Denmark Lesotho Network (DLN)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

07.07.2013

Projekt slut:

07.08.2013

Beviliget beløb:

60.200,00 kr.

Lokale partnere:

  • Rural Self-help Development Association (RSDA)

Resume:

DLN og RSDA ønsker at bygge videre på deres partnerskab omkring kapacitetsopbygningen af landsmandsgrupper i Lesotho. Den fælles mission er at understøtte landmandsgrupper i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne levevilkår. Visionen er landboorganisationer på tværs af Lesotho, som i lighed med danske (magtfulde) landboorganisationer, gør deres indflydelse gældende overfor lokale og nationale beslutningstagere. En ambitiøs vision som kræver vedholdenhed, stabilitet og kapacitet. Partnerskabsinterventionen skal fremme RSDAs kapacitet til at understøtte landmandsgrupperne og deres paraplyorganisationer. RSDAs strategi i forhold til samarbejdet med disse landmandsgrupper vil blive analyseret og tilpasset landmandsgruppernes aktuelle behov. Grundlaget vil være erfaringerne fra de forudgående to projekter. Kapacitetsopbygningen af RSDA som organisation og forretning ses som afgørende for successen af en eventuel tredje fase i RSDA-DLN partnerskabet.