Tilbage

Over Muren - dokumentarfilm

Organisation:

MUNDU - Center for global dannelse

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

15.05.2018

Projekt slut:

01.09.2018

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Denne genansøgning vedrører støtte til rejseudgifter i forbindelse med produktion af en mini-dokumentar, som udgør et kerneelement i et stort undervisningsprojekt, vi har kaldt Over Muren. Projektets formål er at sætte den voksende tendens til, at den rige del af verden befæster sine grænser mod den fattigere del af verden, til debat blandtgymnasieelever. Dokumentaren sætter fokus på vestafrikanske migranter eller ”fattigdomsflygtninge”, som de også er blevet kaldt. Og på årsagerne til, at de risikerer livet for en drøm om et bedre liv i det forjættede Europa, som for hovedpartens vedkommendealdrig bliver realiseret eller bliver erstattet af desillusion bag endnu en mur i et sydeuropæisk asylcenter. Vi ansøger igen, fordi vi simpelthen bare lige står og mangler dækning af de sidste rejseudgifter for vores filmhold.