Tilbage

Stengthening civic education and advocacy in poverty reduction

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.07.2009

Projekt slut:

01.04.2010

Beviliget beløb:

426.279,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh
  • Egypt, Arab Republic
  • India
  • Tanzania

Lokale partnere:

  • ALC School Project
  • Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT)
  • SUPOTH

Resume:

Partnerskabsaktiviteten indeholder to procesforløb: 1.Styrkelse af partnernes (ledelses- og projektmedarbejdere) faglige og organisatoriske kapacitet til på strategisk vis at organisere og implementere relevante aktiviteter inden for civic education og advocacy. 2.Styrkelse af syd-syd samarbejde og identifikation af rammer for gensidig kapacitetsopbygning. Aktiviteter: 1.Kursus i civic education og advocacy, samt workshop for 13 medarbejdere fra fire partnerorganisationer, samt tre medarbejdere fra Danmission på MS-TCDC i Tanzania. 2.Rundbordsmøde om gensidig kapacitetsopbygning 3.Individuelle workshops i de fire partnerorganisationer 4.Opfølgningsmøde og feltbesøg i Egypten Konkrete outputs: 1.Individuelle handlingsplaner for integration af advocacy og civic education-strategier i udviklingsarbejdet 2.Fælles syd-syd strategi for gensidig kapacitetsopbygning