Tilbage

MILJØUDFORDRINGER I UDVIKLINGSLANDENE

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

17.09.2015

Projekt slut:

01.10.2015

Beviliget beløb:

29.606,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Seniorer uden Grænser arrangerer sammen med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi et seminar om konsekvenserne af og løsningerne på en række miljøudfordringer i udviklingslandene. Seminaret er inspireret af forberedelsen til Klimatopmødet i Paris til december og CISU’s godkendelse af Environmental Awareness Projektet i Uganda. Der vil blive afholdt et seminar i dagene 22.9-24.9 på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Fokus er på tre områder: konsekvenser og konkrete løsninger på den globale opvarmning, kampen om vand og affald og dets genanvendelse. Blandt oplægsholderne kan nævnes: CISU, Kathrine Richardson, Merkur Bank og Udviklingsminister Mogens Jensen. Der vil blive inviteret to repræsentanter fra SNF ( Safe Neighbourhoud Foundation ) der er en af vores partnere i bl.a. EAP-projektet. En række danske NGO’ere inviteres. De to fra Uganda vil under opholdet desuden deltage i medlemsmøder i SuG, være gæstelærere på en række ungdomsuddannelser og besøge danske producenter af teknologi på miljøområdet.