Tilbage

Economically Sustainable Livelihood and Environmental conservation (ESLEC)

Organisation:

Morsø U-landsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2017

Projekt slut:

31.12.2018

Beviliget beløb:

397.220,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Sarepta Women Group

Overordnede mål :

Med udgangen af 2018 er 2.400 dårligt stillede kvinders og mænds kompetencer forbedret gennem udvikling af deres økonomiske udkomme og miljøbevarings færdigheder.

Umiddelbare mål :

1) Sarepta vil stå som organisation for iværksætteri og sundt miljø med praksis indenfor oplysning og fortalervirksomhed. 2) 300 kvinder og mænd, som hver repræsenterer en familie i 15 afgrænsede lokalsamfund i 3 distrikter i Kagera er i en tryggere økonomisk situation. 3) 2.400 kvinder og mænd samt 3 skoler i de 15 lokalsamfund vil have fået adgang til viden og praksis indenfor træplantning og mere bæredygtige leveforhold.

Målgrupper :

Målgruppen er 2.400 socialt udsatte borgere i forhold til udvikling og miljøbevaringsaktiviteter i 15 lokalområders landsbyer fordelt på 3 distrikter: Misenyi, Bukoba Rural og Muleba. De har lav indkomst og kan drage nytte af VSLA færdigheder. Fordelingen er 80 % kvinder og 20 % mænd.

Resume:

Kvindeorganisationen Sarepta, Kagera Region, Tanzania, hvor hovedbyen Bukoba er Morsø Kommunes Venskabsby, vil med projektet “Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring” udvikle sig til en lokal miljøfortaler med specialer indenfor komfurbyggeri og træplantning til gavn for fattige familier, hvoraf 24 grupper oplæres i VSLA og igangsætning af økonomiskabende virksomhed. I alt 2.400 personer forventes at få forbedret deres leveforhold.. Bestyrelse og ansatte udvikler administration og medlemspleje, organiserer træning af Sareptas medlemmer og andre i målgruppen, opbygger netværk, deltager i og iværksætter lokale arrangementer bl.a. på skoler. Via lokale medier og kontakten til administration og politikere på regionalt plan rækker deres oplysnings- og fortalervirksomhed udover de tre distrikter, hvor deres primære arbejde foregår, og de forbereder organisationens egen fremtid til gavn for den primære målgruppe.