Tilbage

Aprender Haciendo – Overdragelse af Sacaba-modellen

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2017

Projekt slut:

30.06.2018

Beviliget beløb:

399.208,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Estudio y Trabajo de la Mujer (CETM)

Overordnede mål :

Overordnet udviklingsmål: Kvinder på landet i Bolivia er socialt, økonomisk og landbrugsteknisk styrkede til at udøve deres ret til fødevaresikkerhed og køns- og etnisk ligestilling gennem aktivt medbor¬gerskab

Umiddelbare mål :

Projektmål 1: Ved projektets afslutning har Bartolina Sisa i Sacaba overtaget ejerskabet af Sacaba-modellen og udøver fortalervirksomhed internt i BS overfor BS-ledere i andre kommuner og på departementalt niveau. Projektmål 2: Ved projektets afslutning har de kommunale myndigheder i Sacaba forpligtet sig til at medfinanciere den videre udbredelse af Sacaba-modellen i kommunen

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe består af: • 10 tidligere forandringsagenter fra BS (BS teamet) • 30 nye forandringsagenter (3 pr. landsby) • 150 kvinder i de 10 nye landsbyer som oplæres af nye forandringsagenter (5 pr. forandringsagent) =190 kvinder • 1045 børn, mænd og andre i de 190 kvindernes husstande ud over dem selv • Bartolina Sisa på alle underniveauer inden for Sacaba kommune udgørende ca. 50 repræsentanter (se bilag 3, organisationsdiagram) Projektets sekundære målgruppe består af: • De kommunale myndigheder i Sacaba • 380 nabokvinder eller familiemedlemmer i andre husstande • Andre aktører i lokalsamfundet • Andre niveauer af Bartolina Sisa • Andre kommuner og landsbyer i Bolivia • Andre civilsamfundsaktører

Resume:

I tidligere projektforløb er uddannelsesmodellen (Sacaba-Modellen) blevet udviklet og afprøvet, og modellens metoder har vist sig at virke. I dette projekt ønsker vi at skabe en bæredygtig struktur, der kan videreføre de virksomme metoder fra Sacaba-Modellen, som sikrer kvinder på landet forbedrede forhold. Dette skal ske ved en overdragelse af ejerskabet til kvindeorganisationen Bartolina Sisa, som både er lokalt forankret med afdelinger i Sacaba og har afdelinger og politisk indflydelse på departementalt og landsdækkende niveau. I dette projekt ønsker vi dog at bevare fokus på overdragelse af ansvaret på lokalt plan i Sacaba og hermed skabe lokal bæredygtighed af modellen. Vi vil således 1) overlevere ejerskabet fra CETM til Bartolina Sisa i Sacaba og 2) få de kommunale myndigheder i Sacaba til at forpligte sig til finansiel støtte af den videre implementering af modellens metoder og teknikker i kommunen.