Tilbage

Folkesundhed i Bolivia

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.01.2016

Projekt slut:

01.05.2019

Beviliget beløb:

4.999.735,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • PRODECO

Resume:

Projektet vil øge befolkningssundhed via organisationsudvikling og myndiggørelse af traditionelle behandlere blandt guarani- og quechua indianere i Bolivia. Det sker gennem juridisk anerkendelse, sikring af økonomisk bæredygtighed, del i de kommunale budgetter, læseplaner om interkulturel medicin i skolerne, samt træning i fortalervirksomhed på alle niveauer, der involverer civilsamfundets implementering af sundhedsreformen. Projektmålet er at de traditionelle behandlere forstår den nye sundhedslov og dens muligheder og kan stille beslutningstagerne til ansvar. Ved at bruge det uudnyttet potentiale, der ligger i den traditionelle medicin, som de fattigste familier i landdistrikterne benytter sig af, forbedres sundhedstilstanden.