Tilbage

Environmental Education on Wheels. A pilot project towards children and youth in two rural districts in Cabo Delgado, Mozambique

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

15.06.2012

Projekt slut:

15.06.2015

Beviliget beløb:

2.970.191,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique

Lokale partnere:

  • Associacao do Meio Ambiente – amigos de terra (AMA)

Overordnede mål :

Gennem en naturskoleindsats er børn og unge i to udvalgte distrikter bevidste om vigtigheden af bevaring / ansvarsfuld anvendelse af naturressourcer. Målgruppen er således klar over konsekvenserne af deres handlinger og at de selv er en del af det omkringliggende miljø

Umiddelbare mål :

1: ved 2014 styrke AMA´s organisatoriske strukturer samt kapacitet således de fremstår som en stærk partner inden for miljøuddannelse og bæredygtig udvikling 2: ved 2014 styrke udvikling og adgang til læringsmaterialer og -metoder for således at promovere dialogbaserede metoder i forbindelse med miljøundervisning 3: ved 2014 er børn og forældre i to distrikter genem miljøundervisning informeret om og engageret i bæredygtig naturressourceforvaltning

Målgrupper :

Den primære målgruppe er: • Ca. 15.000 børn i aldermen 6-12 år. Kønsfordelingen er ca. 50/50. • Ca. 300 lærerstuderende – traditionelt set overvejende mænd • Ca. 80 praktiserende lærere – traditionelt set overvejende mænd • Unge op til 18 år. Kønsfordeling er ca. 50/50 • 10-20 ansatte hos AMA. Kønsfordeling er ca. 50/50 • 10-20 frivillige hos AMA. Kønsfordeling er ca. 50/50 Sekundær målgruppe: • Forældre. Kønsfordeling er ca. 50/50 • Lokale myndigheder • Skole komitteer • Øvrige civilsamfundsorganisationer

Resume:

Etablering af en mobil naturskole og opgradering af AMAs besøgscenter i Cabo Delgado provincen. Naturskolens læringstilbud henvender sig til grundskoleelever i 2 udvalgte distrikter i provincen: Ancuabe og Montepuez. Målet er gennem aktiv og elevinddragende undervisning at bibringe de unge en forståelse for betydningen af at sikre landets naturarv og fremme en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. En mere bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, viden om hygiejne o.a. kan medvirke til at forbedre levevilkårene for også de fattigste familier. Ved at kombinere en mere formel miljøundervisning med en mobil naturskole kan der endvidere blive gjort en særlig indsats for at få kontakt til unge, som ikke tager del i den formelle undervisning. Det er projektets forventning, at de unge vil blive så grebet af det de lærer, at de kan virke som forandringsagenter blandt deres jævnaldrende og hjemme i familierne. Sideløbende hermed vil særligt AMA, lærere og forældre få opbygget deres kapacitet på miljøområdet til gavn for den primære målgruppe.