Tilbage

Capacity Building of the Society of Deafblind Parents, SDBP and communication and daily life skill training to deafblind children

Organisation:

Danske Døvblindfødtes Forening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2009

Projekt slut:

31.12.2011

Beviliget beløb:

988.844,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Society of Deafblind Paraents (SDBP)

Overordnede mål :

Styrke forældregruppen SDBP, så de på sigt kan fortsætte driften, og sikre midler til drift af skole og vejlednings afdeling. At etablere en skole for døvblindfødte i Nepal og udbrede viden om døvblindhed

Umiddelbare mål :

At forældre foreningen SDBP bliver en stærk, ligitim og anerkendt organisation, og får indflydelse til gavn for de døvblinde At skolen for døvblindfødte i Nepal bliver en veletableret enhed

Målgrupper :

Børn af begge køn mellem 0-18år

Resume:

Projektet er en fortsættelse af Model Projektet, som er blevet gennemført i perioden 1.11.2005 til 31.3.2009, og som blev støttet af DDBF og finansieret af Danske Handicaporganisationer (DH). Næste projekt periode er hovedproblemet i relation til SDBP blevet identificeret til mangelfuld lærdom, kendskab til døvblindhed og til en svag organisation, hvorfor forældrene har svært ved at organisere støtte- og lobby aktiviteter. Målet, udbyttet og aktiviteterne er derfor blevet udviklet omkring styrkelsen af org. og til erhvervelse af lærdom og kendskab. I relation til de døvblinde børn er hovedproblemet blevet identificeret til at være utilstrækkelig kendskab i forhold til kommunikation mellem de døvblinde børn og personalet i Døvblinde Enheden. Målet, udbyttet og de identificerede aktiviteter for projektet er derfor rettet mod emnet kommunikation og dens relaterede aktiviteter for at sikre det døvblinde barns livskvalitet.