Tilbage

Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'Agadez - del 2

Organisation:

ARD - Art Research Dialoque

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.06.2012

Projekt slut:

01.12.2013

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • PSF (ONG-Association Pensee Sans Frontiere)

Overordnede mål :

At reducere fattigdommen og øge sikkerheden i lokalområdet og at hæve de indsattes levestandard gennem uddannelse og rehabilitering.

Umiddelbare mål :

At gentage nedbringelsen af recidivraten (antal der ryger tilbage i fængsel efter løsladelse) for den nye målgruppe i Prison Civile d'Agadez fra 70%% til ca. 20% i løbet af de følgende 1,5 år (april 2012 - september 2013). Delmål: 1. At de løsladte der har deltaget i undervisningen er beskæftiget efter afsoning 2. At projektet bliver delvist økonomisk bæredygtigt 3. At kapacitetsopbygge PSF i Niger for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed

Målgrupper :

Målgruppen for denne fase som der søges til er en ny gruppe indsatte der er indsatte i Prison Civile de Agadez med vægt på de mindreårige, fattige, ufaglærte og analfabete mænd. Ca. 150 mennesker på 1,5 år samt ca. 50 løsladte som følges. Derudover en indsats for ca. 10-20 kvinder i fængslet.

Resume:

Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'Agadez. I fortsættelse af det allerede etablerede rehabiliteringsprogram med tømrer, MC mekaniker og skrædder uddannelse, fodboldtræning, indsat-til-indsat undervisning, alfabetisering, etc. skal projektet professionaliseres, gøres gradvist mere bæredygtigt og udslusningen gentænkes. Det har i første fase vist sig vanskeligt at etablere et udslusningsprogram i Agadez, idet de indsatte oftest kommer fra andre landsdele og sendes tilbage dertil efter afsoning. Det har vist sig yderst vanskeligt at gøre projektet delvist selvfinansierende ved salg af egen produktion fra fængslet, pga. alvorlig økonomiske problemer i regionen. Ligesom det har vist sig umuligt at få justitsministeriet til at finansiere det. Pga. sikkerhedssituationen har det ikke været muligt for os at rejse derned og lave kapacitetsudvikling. På baggrund af disse forhold er det udviklet en ny strategi og en indsats imod en ny målgruppe.