Tilbage

"Flere træer-forbedring af lokale levevilkår og globale klimaforhold"(Landsbyskovbrug og lokalbaseret skovrådgivning i det nordlige Vietnam

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.06.2008

Projekt slut:

31.07.2008

Beviliget beløb:

61.634,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Vietnamese Farmers Union (VNFU)

Resume:

Jordbruget i det vietnamesiske højland er i krise. Befolkningstilvæksten er høj, og dyrkningsgrundlaget er truet af erosion, jordbundsforarmelse og ødelæggelse af eksisterende skov til skade for såvel befolkningen lokalt som klimaet globalt. Landbrugsrådgivningen varetages af Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), som imidlertid ikke har kapacitet og ressourcer til at nå ud til alle bønder. Specielt i højlandet er rådgivningen utilstrækkelig. Baseret på erfaringerne fra tidligere og igangværende DFE og ADDA projekter om bæredygtigt jordbrug vil DFE og ADDA i samarbejde med Vietnam Farmers Union og The North Vietnam College of Agriculture and Rural Development støtte kapacitetsopbygning af brugerstyrede grupper af bønder med interesse for træ-dyrkning og en fælles rådgivningstjeneste mht. trædyrkning, agerskovbrug, markedsføring m.m. Det planlag-te projekt vil også indeholde støtte til opbygningen af en bedre extension uddannelse på NVCARD og et kli-maforbedrende projekt jvf. Kyoto protokollen mekanismer. Den afsluttende projektformulering skal benyttes til at: -Prioritere identificerede problemer og justere objectives og outputs i fælleskab med målgruppen; -Fastlægge endelig ansvars- og arbejdsfordeling, incl. samarbejdsaftaler, budget allokering mv. -Sikre forventningsafstemning partnerne imellem, incl. tilslutning fra relevante myndigheder; -Afdække det reelle spillerum for kapacitetsopbygning af brugerstyrede demokratiske institutioner; -Afklare problematikken omkring selvfinanciering; -Specificere projektområdet indenfor de udvalgte provinser; -Indsamle komplementerende oplysninger til at sikre nødvendige justeringer af projektforslaget; - Foretage nødvendige justeringer af oplæg til kandidatopgave til at understøtte projektforslaget.