Tilbage

Walking on Two Legs - a teacher response on development

Organisation:

Gymnasieskolernes Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.08.2007

Projekt slut:

30.09.2007

Beviliget beløb:

51.327,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • South African Democratic Teacher's Union (SADTU)

Resume:

Under besøget skal der ske en nærmere afklaring af fordelingen af arbejdsopgaverne samt en præcisering af ansvarsfordelingen omkring aktivitetstilrettelæggelse og budgetansvar i Sydafrika mellem henholdsvis SADTU centralt og SADTU i de to regioner. Det drejer sig om, hvem der har ansvaret for udvælgelsen af de lokale deltagende lærere i begge regioner, udvælgelse af kursuslokaler i Eastern Cape og administrations-byrden ved afholdelsen af de planlagte seminarer. Vi skal ved besøget sikre os at regionerne og SADTU centralt enes om en endelig liste over faglige temaer for de enkelte faglige seminarer. Endelig skal vi sam-men udarbejde budgettet for den endelige projektansøgning på basis af aftale om tidsforbrug og aflønning i partnerorganisationen, SADTU, i forhold til de danske og lokale lærerkræfter, der medvirker med oplæg ved de faglige seminarer og de institutioner, der står for den praktiske afvikling af kurserne.