Tilbage

BÆREDYGTIGHEDS & MODSTANDSDYGTIGHEDS FESTIVAL

Organisation:

Landsforeningen for Økosamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

08.07.2020

Projekt slut:

25.11.2020

Beviliget beløb:

491.105,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Ukraine

Lokale partnere:

  • Global Ecovillage Network Ukraine

Resume:

Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival vil give danskere praktiske redskaber til at styrke en bæredygtig og modstandsdygtig omstilling i eget liv, gennem aktiv inddragelse og engagering af det danske og ukrainske bæredygtighedsrelaterede civilsamfund og ved kapacitetsopbygning af interne i LØS. Projektet er en respons på sammenfaldet af en økonomisk & ledighedskrise afledt af Corona samt klimakrisen. Sammenfaldet har resulteret i en social krise OG mulighed. Undersøgelser viser at på trods af samfundsmæssig vilje til at leve mere bæredygtigt, ved danskerne grundlæggende ikke hvordan. Projektet vil inddrage den enorme mængde viden og erfaring relevant for bæredygtig omstilling, som økosamfund rummer, for at tilvejebringe et innovativt festivalformat, der kan give danskere håndgribelige redskaber til at blive mere bæredygtige/modstandsdygtige. Samarbejdspartnere: GEN (Global Ecovillage Network) Ukraine, Svendborg Kommune, Den Selvforsynende Landsby, Krogerup Højskole, GEN Europe.