Tilbage

Advocating for upscaling for local climate solutions as Eco Village Development as a mean to strengthen pro-poor climate agenda in South Asia

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

15.05.2017

Projekt slut:

31.10.2018

Beviliget beløb:

3.029.978,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh
  • India
  • Nepal
  • Sri Lanka

Lokale partnere:

  • Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N)
  • Climate Action Network South Asia
  • Grameen Shakti
  • Integrated Development Association (IDEA)
  • Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association (INSEDA)
  • Women’s Action for Development (WAFD)

Resume:

Projektet skal advokere overfor beslutningstagere inklusive klimaforhandlere i Sydasien for at inkludere opskalering af lokale miljøvenlige løsninger til landsbyer i gennemførelsen af Paris Aftalen (PA) og i forslag og dokumentation til klima forhandlingerne. De lokale løsninger skal være integrerede løsninger som tilsammen kan give en udvikling af landsbyerne, som både giver lavere drivhusgasudledninger og som forbedrer levestandard og indkomstmuligheder. De skal være gennemprøvede successer, som der findes en lang række af indenfor vedvarende energi, energibesparelser, økologisk landbrug m.m. For at gennemføre dette skal der arbejdes med hvordan de lokale løsninger kan opskaleres, der kan påvirke de nationale beslutningtagere og bl.a. på den måde øge kendskabet blandt beslutningstagerne. Der skal der advokeres for opskalering af de lokale løsninger i nationale positioner til klimaforhandlinger og arbejdet med PA gennemførsel. Parterne vil arbejde gennem NGO netværk i Sydasien.