Tilbage

Implementation of sport for the blind

Organisation:

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

31.07.2010

Beviliget beløb:

501.524,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Association of the Blind (GAB)

Overordnede mål :

Gennem en styrkelse af Blindeorganisationen i Ghana, at forbedre levevilkårene for blinde i Ghana

Umiddelbare mål :

At blindeorganisationen kan tilbyde idræt til synshandicappede mænd og kvinder.

Målgrupper :

I den organisatoriske udvikling er der særligt fokus på kvindernes andel og rolle. I de idrætslige arbejde er idrætterne udvalgt således at de appeller til begge køn. I det aktiviteterne er idrætslige forventes det, at det vil være den relative yngre del af de synshandicappede i Ghana der vil få glæde af de idrætslige tilbud.

Resume:

Projektetmålet er at opbygge en sportssektion i GAB, hvilket skal ske ved at uddanne organisationsledere og idrætstrænere, så organisationen kan tilbyde blinde og svagsynede aktiviteter i goalball, atletik og showdown i Ghanas ti regioner. GAB ønsker at oprette en Sports Wing og have idræt som en af deres aktiviteter. Det vil bibringe organisationen flere nye, unge medlemmer og ressourser. Det vil være et væsentligt bidrag til kapacitetsopbygningen, der allerede er i gang. Organisering og afvikling af idrætten skal bidrage til at skabe opmærksomhed og respekt om synshandicappede i offentligheden, synliggøre deres ressourser, således at synshandicappede opnår større muligheder for politisk at præge deres egen fremtid. Dette vil medvirke til, at blinde/svagsynede får større tillid til egne evner og får en aktiv rolle til at påvirke deres egen sag og kæmpe for deres ret.