Tilbage

Farming Health and Environment - Nepal 2013-15

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2013

Projekt slut:

31.07.2016

Beviliget beløb:

2.446.662,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Nepal Public Health Foundation

Overordnede mål :

At forbedre bønders og forbrugernes helbred ved at fremme en sund og bæredygtig fødevareproduktion i Nepal.

Umiddelbare mål :

1: At styrke civilsamfundsaktørers fortalervirksomhed for en sund og bæredygtig fødevareproduktion. 2: At forbedre forebyggelse og behandling af sprøjtemiddelforgiftninger i sundhedsvæsenet og blandt civilsamfundsaktører på sundhedsområdet. 3: At fremme sikker håndtering af sprøjtemidler og økologiske alternativer til sprøjtemidler blandt bønder og sprøjtemiddelsælgere.

Målgrupper :

Strukturelle aktører: 20 repræsentanter fra NGOer, ministerier og foreninger (60 % mænd). Sundhedshjælpere og volontører: Hhv. 30/30 personer (ca. 70 % kvinder). Bønder og sprøjtemiddelsælgere: Hhv. 40/20 personer (ca. 75 % mænd). Indirekte forventes projektet at nå tusinder af bønder og forbrugere med oplysningsaktiviteter.

Resume:

Sprøjtemiddelforgiftninger af mennesker er et problem især i udviklingslande med millioner af tilfælde årligt - det øgede sprøjtemiddelforbrug i disse lande forurener også fødevarer og miljø. En teknisk indsats for sprøjtesvage dyrkningsmetoder har i Nepal været afprøvet gennem et årti, men der mangler fortalervirksomhed og folkeoplysning. Formålet med nærværende projekt er at fremme en sund og bæredygtig fødevareproduktion i Nepal. Følgende hovedaktiviteter finder sted i Chitwan distriktet: a) folkeoplysning og fortaler-virksomhed blandt forbrugere, religiøse grupper og beslutningstagere, b) undervisning af sundhedspersonaler i forebyggelse, diagnostik og behandling af sprøjtemiddelforgiftninger, c) undervisning af bønder og sprøjtemiddelsælgere i korrekt håndtering af sprøjtemidler, sprøjtesvage og økologiske metoder. Den lokale partner er Nepal Public Health Foundation og der samarbejdes med International Center for Occupational, Environmental and Public Health, danske universiteter, Bondeforeninger, Røde Kors, læreanstalter, Verdenssundheds-organisationen og myndigheder.