Tilbage

Feminist Talks

Organisation:

Oxfam IBIS

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

01.03.2021

Projekt slut:

30.06.2021

Beviliget beløb:

99.394,00 kr.

Samlet buget:

390.864,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Colombia
  • Kenya
  • Liberia

Ansøgningstekst:

Ansøgningstekst.pdf

Resume:

Feminist Talks vil via det personlige møde og meningsfulde handlinger engagere danskere i kampen mod økonomisk ulighed. Vi vil bygge en bevægelse, der påvirker den politiske dagsorden i Danmark og i det globale syd med fokus på den marginalisering, som kvinder er underlagt, der er tæt forbundet med økonomisk ulighed. Dette skal ske gennem de bærende elementer; debatarrangementer samt udbyggelse af og forankring i netværkerne Digitale Aktivister, vores klassiske frivillignetværk og/eller som medlemmer af Oxfam IBIS. Det personlige møde mellem kvindelige aktivister, eksperter og menneskerettighedsforkæmpere fra Syd og danske statsborgere er i centrum for indsatsen. Indsatsen gør problematikker, livsvilkår og strukturelle problemer, der kan virke fjerne i en dansk kontekst, konkrete og nære gennem mødet med mennesker, der kæmper kampen hver dag. Denne oplevelse forankrer og bruger projektet ved at give målgruppen mulighed for at handle og støtte de kvinder, de møder.