Tilbage

Launch and Thrive - Awakening Ukraine

Organisation:

Landsforeningen for Økosamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

17.06.2019

Projekt slut:

16.11.2020

Beviliget beløb:

499.979,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ukraine

Lokale partnere:

  • Global Ecovillage Network Ukraine

Overordnede mål :

Det overordnede mål er et velfungerende nationalt økosamfundsnetværk, der fremmer udbredelsen af økosamfundsværdier og tilgange samt promoverer aktivt medborgerskab som en vigtig del af vejen mod bæredygtighed i Ukraine.

Umiddelbare mål :

Mål 1: STYRKET NETVÆRK I GEN UKRAINE Den organisatoriske ramme for GEN Ukraine, især hvad angår legitimitet, administration, medlemskab, organisatorisk struktur og strategi/handlingsplan, er styrket. Mål 2: KAPACITETSBYGNING AF GEN UKRAINE Der afholdes et 4 ugers internationalt anerkendt Ecovillage Design Education Course (EDE), der opbygger, samler og målretter netværket, samt skaber overblik over underviserkapaciteter. Mål 3: NETVÆRKSOPBYGNING Dannelsen af partnerskaber med andre netværk og organisationer (fx "Permaculture in Ukraine", Zero Waste, Green School, Organic Association of Ukraine og Seed Exchange) har placeret GEN Ukraine som katalysator for bæredygtig udvikling i Ukraine.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er fremtidige GEN Ukraine medlemmer. Der forventes gennem projektet, at GEN Ukraine vil kunne repræsentere 40 medlemmer med økosamfund på hver mellem 5- 50 indbyggere, dermed et samlet antal på 600 individuelle personer. En prioritet vil være at blande pro-russiske og pro-europæiske grupper. Køn og andre sociale tilknytninger er ligeligt fordelt. Projektet vil også have indflydelse på de partnerskabsorganisationer, samt deres medlemsbase, som GEN Ukraine vil indrage. Potentielle partnerorganisationer er the NGO ‘Green School Ukraine’, ‘Seed treasury of Ukraine’, ‘Zero Waste in Ukraine’, ‘Biodynamics in Ukraine’ og ‘Open International University of Human Development Ukraine’ og the National Technical University.

Resume:

Projektet er et 15 måneders projekt mellem Landsforeningen for Økosamfund og Global Ecovillage Network Ukraine. Det handler om samarbejde, frivillighed, netværksopbygning - og bæredygtighed. Den interne udfordring er mangel på kommunikation og samarbejde mellem eksisterende initiativer som økolandsbyer, permakulturcentre og andre, gennem fraværet af en fælles platform. Dette resulterer i begrænset kapacitet til fortalervirksomhed og svage civilsamfundsgrupperinger inden for bæredygtig udvikling på et tidspunkt, hvor dette er mest påkrævet, ved at samle borgere på tværs af alle skillelinjer, her særligt de pro-russiske grupper og de pro-europæiske grupper, for en god og fælles sag, der kan fjerne fokus fra politisk uenighed. Det overordnede mål er et velfungerende nationalt netværk, der fremmer udbredelsen af økosamfundsværdier og tilgange samt promoverer aktivt medborgerskab som en vigtig del af vejen mod bæredygtighed i Ukraine. Mål 1: STYRKET NETVÆRK I GEN UKRAINE Den organisatoriske ramme for GEN Ukraine, især hvad angår legitimitet, administration, medlemskab, organisatorisk struktur og strategi/handlingsplan, er styrket. Mål 2: KAPACITETSBYGNING AF GEN UKRAINE Der afholdes et 4ugers internationalt anerkendt Ecovillage Design Education Course (EDE), der opbygger, samler og målretter netværket, samt skaber overblik over underviserkapaciteter. Mål 3: NETVÆRKSOPBYGNING Dannelsen af partnerskaber med andre netværk og organisationer (fx "Permaculture in Ukraine", Zero Waste, Green School, Organic Association of Ukraine og Seed Exchange) har placeret GEN Ukraine som katalysator for bæredygtig udvikling i Ukraine. LØS har erfaring fra et lignende CISU-projekt, med GEN Ghana. Det havde lignende mål, gode resultater og GEN Ukraine blev meget inspireret af projektet. LØS har udviklet retningslinjer for opbygning af nationale netværk, baseret på mange års erfaring og på erfaringerne fra samarbejdet med GEN Ghana. Metoderne derfra anvendes derfor i projektet. Målene vil blive opfyldt gennem fire indbyrdes forbundne metoder og strategier: 1. Administrativ og organisatorisk kapacitetsopbygning 2. Øget medlemskabsrepræsentation, der fremmer samhørighed og strategi 3. Kapacitetsopbygning og uddannelse gennem afholdelse af EDE 4. Formidling og netværk på regionalt plan Den primære målgruppe er fremtidige GEN Ukraine medlemmer. Der forventes gennem projektet, at GEN Ukraine vil kunne repræsentere 40 medlemmer med økosamfund på hver mellem 5- 50 indbyggere, dermed et samlet antal på 600 individuelle personer. En prioritet vil være at blande pro-russiske og pro-europæiske grupper. Køn og andre sociale tilknytninger er ligeligt fordelt. Den danske organisation LØS forventes at deltage aktivt i udbredelsen af dette spinkle demokrati og dets vej mod civilsamfundsinddragelse i at løse problemstillinger omkring bæredygtighed.