Tilbage

Kapacitetsopbygning og medlemsservice i SLTU

Organisation:

Danmarks Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2006

Projekt slut:

31.12.2008

Beviliget beløb:

903.241,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Sierra Leone Teachers Union (SLTU)

Overordnede mål :

At styrke SLTU som en uafhængig demokratisk lærerforening, som leverer relevant service til sine medlemmer, og som ansvarligt og professionelt kan repræsentere lærerne i uddannelsespolitik.

Umiddelbare mål :

A. At bidrage med information og service til lærere for at forbedre deres viden, præstation og arbejdssituation. B. At forbedre muligheden for SLTU og dens repræsentanter for at kunne deltage i en konstruktiv social dialog med både regeringen og NGO’er på alle politiske niveauer.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er 546 SLTU repræsentanter, hvoraf mindst 30 % vil være kvinder

Resume:

Projektet er en fortsættelse af et projektsamarbejde mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Sierra Leone Teachers Union (SLTU), som blev afbrudt da borgerkrigen i Sierra Leone brød ud i 1997. SLTU repræsenterer alle lærere, men har svært ved at leve op til forpligtigelsen med at servicere medlemmerne. Ved at styrke informationsmængden i skolerne via informationsmateriale og styrke færdighederne hos tillidsrepræsentanterne forventes projektet at bidrage til forbedret servicering af den enkelte lærer. Samtidig søges SLTU at blive styrket nationalt ved at udvikle en foreningspolitik og styrke uddannelsen af organisationens forhandlere. Det langsigtede mål med projektet er at styrke SLTU i dens arbejde frem mod både politisk og økonomisk bæredygtighed og uafhængighed. Projektets primære målgrupper er 546 SLTU repræsentanter, hvoraf mindst 30 % vil være kvinder.