Tilbage

Organizational Development of YETT - Raising voice of youth

Organisation:

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

15.03.2016

Beviliget beløb:

1.258.694,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Youth Empowerment and Transformation Trust (YET)

Overordnede mål :

Styrke zimbabwiske unge/ungdomsorganisationer i at holde ansvarshavere ansvarlige ift. unges rettigheder på en konstruktiv og effektiv måde.

Umiddelbare mål :

Ved projektets afslutning er målet at: 1) YETT og YETTs partner organisationer (PO) laver bedre og koordineret fortalervirksomhed ift. Unge – fra lokalt til regionalt niveau og baseret på evidens, rettigheder og innovation – for at holde beslutningstagere ansvarlige og påvirke den politikske udvikling og udmøntning. 2) YETT har konsolideret og styrket kapacitet til at planlægge fortaler-virksomhed strategisk og udføre læringsaktiviteter, der styrker YETT PO’ers fortalervirksomhed ift unge spørgsmål og rettigheder. 3) YETT og YETT PO’er har afprøvet en model for at engagere unge i social innovation og bruger erfaringerne herfra til at påvirke beslutningstagere til politikudvikling eller forbedret politik implementering.

Målgrupper :

Projektet når samlet direkte ud til 250 unge – og derudover nås unge gennem de deltagende PO’er, sociale innovations projekter og. politiske ændringer, der opnås via fortalervirksomhed. En ligelig fordeling af unge mænd og unge kvinder i alle projektaktiviteter tilstræbes vha. kvotering. Fortalervirksomhed: 50 unge (m/k) fra 25 YETT PO’er deltager i 7 tematiske spor og fortalervirksomhedsinitiativer. Herudover deltager 30 unge (m/k) fra 30 organisationer i SADC regionen og 20 unge (m/k) fra YETT PO’er i et regionalt fortalervirksomhedsinitiativ. 14 unge (m/k) fra de tematiske spor og YETT/DUF sekretariatet deltager i DUF-YETT konferencen. Kapacitetsopbygning: 5 YETT ansatte og 10 unge (m/k) fra YETT PO’er bliver trænet i process facilitering – og 2x5 DUF/YETT ansatte erfaringsudveksler om fortalervirksomhed. Social innovation: 50 unge (m/k) deltager i projektets ”Social Innovation Challenge”. 120 unge (m/k) deler idéer i 4 innovations laboratorier.

Resume:

Partnerskabet mellem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) i Zimbabwe søger at styrke YETTs kapacitet som paraply og interesseorganisation for 30 ungdomsorganisationer i Zimbabwe. Projektet tager udgangspunkt i en fælles interesse om at erfaringsudveksle og styrke både YETT og DUFs kompetencer i at træne og rådgive medlemsorganisationer (MO) i fortalervirksomhed i skrøbelige kontekster. Fokus for projektet er at styrke og konsolidere YETTs rådgivnings- og træningsydelser i fht. fortalervirksomhed og at styrke YETTs evne til at koordinere og facilitere MO’ernes fortalervirksomhedsindsatser på det lokale, nationale og regionale niveau. YETTs MO’er gennemgår fortalervirksomhedsforløb, hvor de engagerer beslutningstagere med konkrete input til politikudvikling og -implementering baseret på innovation, evidens og rettigheder i forhold til unges beskæftigelse og livsvilkår.