Tilbage

ENHANCING THE PREVENTION OF GENDER-BASED VIOLENCE IN ECUADOR

Organisation:

Nunca Mas

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2023

Projekt slut:

30.06.2024

Beviliget beløb:

999.999,00 kr.

Samlet buget:

999.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ecuador

Lokale partnere:

  • Foundation for Integral Rehabilitation of Victims of Violence (PRIVA)

Resume:

Projektet (en videreførelse af projektet Forebyggelse af vold mod kvinder i Ecuador) har til formål at styrke civilsamfundet involveret i at forebygge vold mod kvinder med udgangspunkt i byen Ambato i provinsen Tungurahua i det centrale Ecuador. Her er problemet særlig stort i et land, hvor det i forvejen er udbredt. Over 15 måneder vil projektet a) styrke lokale organisationer og grupper, der arbejder mod vold mod kvinder organisatorisk, sådan at deres indsats forstærkes og gøres bæredygtigt, og b) mobilisere og empower nye sociale aktører ved at identificere, påvirke og træne lokale promotorer til at blive aktive i forebyggelse af vold mod kvinder ved hjælp af lokale beskyttelsesforanstaltninger. Målgruppen er formelle og uformelle grupper af kvinder, nu udvidet til også at omhandle kvinder blandt den oprindelige befolkning i provinsen. Indsatsen vil ske gennem participatoriske workshop, der skal styrke kvindegrupperne organisatorisk og fagligt, og målrettede og generelle kampagner.