Tilbage

Styrkelse af kapaciteten i organisationen "PNG - DK Educational/Cultural Exchange"

Organisation:

Venskabsforeningen Danmark-Papua Ny Guinea

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2004

Projekt slut:

31.07.2005

Beviliget beløb:

348.646,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Papua New Guinea

Lokale partnere:

  • Papua New Guinea-Denmark Educational and Cultural Exchange Friendship Society

Overordnede mål :

'- at foreningerne kan bidrage til en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet ved at øge kapaciteten indenfor kursus- og indtægtsgivende virksomhed.

Umiddelbare mål :

'- at deltagerne starter nye og/eller udvikler eksisterende projekter i deres respektive lokalsamfund, og dermed bidrager til opnåelse af projektets hovedformål.

Målgrupper :

Vi forventer 40 deltagere og tilstræber, at det bliver 20 kvinder og 20 mænd. De kommer fra 9 lokalforeninger under PNG-DK Educational and Cultural Exchange Friendship Society. Der skal være mindst 2 deltagere fra samme lokalforening for at sikre mulighederne for at lave projekter. Deltagerne lever alle i små landsbysamfund uden væsentlige indtægtskilder. Der ud over deltager bestyrelsen (5 personer) for PNG-DK Educational and Cultural Exchange Friendship Society.

Resume:

Denne partnerskabsaktivitet har til hensigt, at styrke kapaciteten i paraplyorganisationen Papua New Guinea – Denmark Educational and Cultural Exchange Friendship Society og de 9 tilhørende lokalforeninger i Southern Higlands Province i Papua New Guinea.Aktivitetens formål er gennem undervisning og vejledning at give deltagerne mulighed for at udvikle og forbedre deres håndværksmæssige færdigheder, udfordre deres kreativitet og give dem bedre kompetencer til at starte og lede indtægtsgivende aktiviteter og kurser i lokalsamfundene, og at styrke bestyrelsesarbejdet i paraplyorganisationen. Vi forventer 45 deltagere og tilstræber lige deltagelse af mænd og kvinder. Yderligere vil der blive oprettet et fælleskontor til brug for paraplyorganisationen og de tilhørende lokalforeninger.