Tilbage

Tandsundhed Uden Grænser: Sunde tænder = sunde liv og bedre indlæring: En ny tosproget uddannelsesmodel for skolebørn i Rabinal, Guatemala skal fremme skolebørns tandsundhed.

Organisation:

Tandsundhed Uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.12.2021

Projekt slut:

30.09.2022

Beviliget beløb:

499.980,00 kr.

Samlet buget:

499.980,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guatemala

Lokale partnere:

  • PRODESSA

Resume:

Tandsundhed Uden Grænser: Med dette medborgerskabsprojekt ønsker TUG at udvikle en ny tosproget uddannelsesmodel og mobilisere skolebørn, deres forældre og lærere i Rabinal i Guatemala omkring temaet sunde tænder = sunde liv og bedre indlæring. Det sker med tandbørste-kampagner, oplysnings- og informationsarbejde på projektskoler om tandsundhedens betydning for menneskets sundhed og trivsel, ikke mindst for børns evner til lære og deltage i undervisningen. Lærerne undervises på workshops i, hvordan de fremmer tandsundhed blandt børnene, og den tosprogede uddannelsesmodel bliver del af lærernes undervisningspensum i Rabinal Kommune. En frivilliggruppe af tandlæger fra TUG er med til at kapacitetsopbygge og træne samarbejdspartneren PRODESSA, som udvikler nye kompetencer i og undervisningsmaterialer om tandsundhed i en tosproget uddannelsesmodel på hhv. spansk og maya-achí. De primære målgrupper i Rabinal tilhører maya-achí-befolkningen. Modellen kan tilpasses andre regioner på sigt.