Tilbage

Fra Lokalt til Globalt Engagement

Organisation:

Mellemfolkeligt Samvirke Actionaid

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

31.08.2023

Beviliget beløb:

992.864,00 kr.

Samlet buget:

1.014.317,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Zambia

Resume:

Formålet med indsatsen ‘Fra Lokalt til Globalt Engagement’ er, at flere danske unge med minoritetsbaggrund bliver engagerede i globalt udviklingsarbejde – blandt andet gennem at støtte andre unge i at søge indflydelse og påvirke beslutninger, der vedrører deres liv. Gennem et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb vil 20 unge fra udsatte boligområder på tværs af Danmark uddannes til Global Engagement Influencers, der sammen tager på studietur til Zambia for at mødes med 20 jævnaldrende unge aktivister i Zambia, der fortæller om deres liv, udfordringer og deres kreative løsninger for at realisere Verdensmål 16. Sammen vil de unge skabe en onlinekampagne, der udfoldes i Danmark for at inspirere og influere andre unge fra målgruppen til at engagere sig i globalt udviklingsarbejde – særligt omkring Verdensmål 16. Kampagnen vil også indeholde et fysisk element, hvor de danske unge rejser på en Danmarksturné til udsatte boligområder, hvor de formidler budskaberne til lokale unge.