Tilbage

Håb for fremtiden

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.1900

Projekt slut:

31.10.2007

Beviliget beløb:

999.980,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mongolia

Lokale partnere:

  • Joint Christian Service International (JCS)

Overordnede mål :

Forbedret fødevaresikkerhed for fattige familier i Mandal Soum kommune

Umiddelbare mål :

1. At sikre mindst 150 familier et forbedret eksistensgrundlag baseret på bæredygtigt husdyrbrug og intensivt havebrug 2. At inspirere familier involveret i projektet til at støtte andre familier med at anvende nye metoder og værdier, som de har lært i projektet 3. At sikre at repræsentanter fra lokalsamfundet kvalificeres til at fungere som koordinatorer, så projektet kan videreføres

Målgrupper :

Direkte målgruppe: 150 fattige og marginaliserede familier (600 personer). Indsatsen målrettes især eneforsørgende kvinder

Resume:

Projektets formål er at sikre 150 fattige og marginaliserede familier i Zuun Kharaa, Mongoliet, en forbedret fødevaresikkerhed, så risikoen for at lide af sult og fejlernæring reduceres, og familierne bliver i stand til at leve sundt og blive positivt involverede i deres samfund. Projektet fokuserer på kapacitetsopbygning, lokalt samarbejde og empowerment. Det har fire hovedgrupper af aktiviteter: (1) etablering af køkkenhaver, (2) husdyrhold, (3) uddannelse, vejledning og udvikling af lokalsamfundet, (4) uddannelse af frivillige koordinatorer. Op til 60 familier vil modtage husdyr (geder og får) på leasing-lignende vilkår. Gennem tilbagebetalingen af afkom og erfaringsudveksling vedr. dyrkning af grøntsager og husdyrhold inkluderes nye familier i projektet. Projektet er målrettet eneforsørgende kvinder.