Tilbage

Civic Education at Schools (Phase II)

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2010

Projekt slut:

30.04.2012

Beviliget beløb:

1.183.475,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Egypt, Arab Republic

Lokale partnere:

  • Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS)

Overordnede mål :

At bidrage til udviklingen af demokrati og civilsamfundet i Egypten via en metodeudvikling af undervisning i rettigheder og medborgerskab indenfor skolesystemet.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1:Styrke forståelsen af medborgerskab og rettigheder hos lærere,elever og CBOs Projektmål 2:Vise elever mulighed for demokratisk indflydelse på eget liv og lokalsamfund Projektmål 3: Advokere for spredning af medborgerskabskonceptet

Målgrupper :

Primær: 900 Elever, 60 lærere, 600 forældre, 50 religiøse ledere og 30 mediefolk (min. 40 % kvinder). Sekundær: 15 NGOer/CBOer/ungdomsorganisationer og Undervisningsministeriet

Resume:

I Egypten er skolesystemet præget af få ressourcer, en stærkt voksende befolkning under 18 år og en autoritær tradition. Dertil kommer, at islamistiske bevægelser de senere år i stigende grad søger indflydelse på skolemiljøerne og dermed de kommende generationer. Projektets formål et at udvikle en metode, der kan styrke elevernes forståelse af medborgerskab og rettigheder, herunder kvinders rettigheder. Desuden vil projektet afsøge handlingsmuligheder for eleverne i deres lokalsamfund, i samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer (CBO’er). Konkret udvikles et undervisningsmateriale i form af en grundbog i medborgerskab og rettigheder, Civic Education. Udviklingsarbejdet foregår i samarbejde med CEOSS, lærere, elever og CBO’er. Det egyptiske undervisningsministerium har udtrykt interesse for oplægget og det vurderes, at undervisningsmaterialet vil blive anvendt bredere i det egyptiske skolesystem.