Tilbage

Menneskerettigheder på arbejdsmarkedet

Organisation:

Ulandssekretariatet - DTDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.06.2005

Projekt slut:

04.04.2005

Beviliget beløb:

46.790,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia
  • Mongolia

Lokale partnere:

  • Cambodian Confederation of Trade Unions (CLC)
  • Confederation of Free and Democratic Trade Unions of Cambodia (CFDTUC)
  • Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU)

Resume:

Formålet med programmet "Menneskerettigheder på arbejdsmarkedet" er at styrke fagbevægel-sens vilje og kapacitet til at fremme menneskerettigheder, i særdeleshed de faglige rettigheder, i de samfund og på det arbejdsmarked de agerer i. Programmet involverer fortalervirksomhed og op-bygning af partnerorganisationernes kapacitet til at kunne øve indflydelse på offentlige myndighe-der og arbejdsgivere nationalt og lokalt for at forbedre medlemmernes og arbejdernes arbejds- og levevilkår. Indsatsen sker med udgangspunkt i menneskerettighedernes §23 og §24 der omhandler retten til at organisere sig, retten til at forhandle løn og arbejdsvilkår kollektivt, retten til rimelig og lige betaling for arbejdet samt retten til at holde ferie. Under programmet samarbejder Ulandssekretariatet med partnerorganisationer i Mongoliet og Cambodja. Ulandssekretariatet ansøger om finansielle midler til at gennemføre to missioner med henblik på at afslutte projektformuleringen med partnerorganisationerne.