Tilbage

Youth Forum Employment Project

Organisation:

Ghana Venskab

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2009

Projekt slut:

01.07.2010

Beviliget beløb:

399.800,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Association of social workers of Kyrgyz Republic (ASKWR)

Overordnede mål :

Unge menneskers er blevet styrket i at deltage aktivt i udviklingen af deres liv og har fået forbedret deres muligheder på arbejdsmarkedet.

Umiddelbare mål :

'- Unge har adgang til information om uddannelse, erhvervsmuligheder, træning og økonomisk støtte. - Unge styrker hinandens tillid og kapacitet til at søge arbejde. - Unge har delt viden og erfaring om ungdomsbeskæftigelse og andre ungdomsrelaterede udfordringer med hinanden og andre involverede.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er unge i Nothern Region, herunder specifikt 50 frivillige som arbejder direkte med ungdomsprojektet, 40 deltagere i kurserne, 120 unge modtagere af mini-lån, 150 deltagere i Ungdomsforum 2009, 500 deltagere i mini-fora, 500 modtagere af rådgivning , samt 100 unge kvindelige deltagere i arbejdsgrupper. Projektet tilstræber lige repræsentation af unge kvinder og mænd, samt deltagelse af unge fra fattige lokalområder. Mere bredt henvender projektet sig også til lokale myndigheder, beslutningstagere, Ngo’er, mikro-finans institutioner, arbejdsgivere og den almindelige offentlighed.

Resume:

Projektet omhandler ungdomsarbejdsløshed i Nordghana. Gennem gode erfaringer fra et eksisterende Youth Forum Project er projektet defineret af unge på et ungdomsforum afholdt i 2008 og skal ledes af de unge selv, der gennem projektets aktiviteter kan genvinde troen på dem selv og håbet om en fremtid på arbejdsmarkedet. Projektet er bygget op omkring aktiviteter i et ungdomshus i den regionale hovedstad Tamale og på lokale ungdomscentre i distrikterne. Her afholdes ungdomsfora, hvor unge diskuterer initiativer for at imødekomme arbejdsløsheden. Endvidere uddeles mini grants, der afholdes kurser, informationsmanglen imødekommes og der netværkes, vejledes og inspireres. 1500 unge forventes at komme i kontakt med projektet. Projektets byggesten er principper som ‘ung til ung’ og at ‘lære ved at udføre’ og er kendetegnet ved en anerkendende tilgang projektet implementeres på de unges præmisser