Tilbage

Demokratisk kultur og NGO'ernes rolle i Iran

Organisation:

FN-forbundet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.09.2004

Projekt slut:

01.04.2004

Beviliget beløb:

59.291,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Iran, Islamic Republic

Resume:

Afholdelse af et seminar om demokrati med integreret forundersøgelse og opfølgning for 20 iranske NGOer, der arbejder indenfor men¬ne¬skerettigheder, kvindeforeninger, ung-doms¬organisationer og NGOer, der arbejder med børns forhold. Fokus vil være på NGOernes rolle i en demokratiseringsproces, og hvordan de kan med¬virke til at udvikle en demokratisk kultur i Iran. Dialog er et vigtigt element i projektets for-ståelse af demokratisk kultur, ligesom åbenhed overfor marginaliserede gruppers reelle og ikke blot formelle indflydelse. Aktiviteten finder sted i 2004, fordi den politiske proces og kultur i Iran befinder sig i et po-litisk vadested efter valget i januar. Det er derfor væsentligt at styrke de demokratiske kræfter på nuværende tidspunkt.