Tilbage

Sport as a tool for development - fase 2

Organisation:

DGI Midtjylland

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2012

Projekt slut:

30.06.2014

Beviliget beløb:

939.008,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Youth Opportunity Partnership Programme

Overordnede mål :

Børn og unge i Tolon-Kumbungu og Savelugu distriktetene har fået kapacitet og en stemme til at deltage aktivt i udviklingen af landsbyerne, så deres liv kvalitativt er blevet forbedret.

Umiddelbare mål :

Børn og unges indflydelse er blevet styrket gennem - organisering i og opbygning af Local Youth Associtions - kapacitetsopbygning af YOPP til en bæredygtig og stærk paraplyorganisation. .

Målgrupper :

Børn og unge i de 9 deltagende landsbyer: Ca. 7500, heraf 50% piger Børn og unge der deltager i LYA’s aktiviteter: 3200 personer, heraf 15-40% piger Børn og unge i Local Subcommunities: Ca. 1700 Lærere og træner i deltagende landsbyer: 100 Bestyrelse, secretariat, lokale bestyrelsesmedlemmer: 85 Høvdringe og ældre i landsbyerne: ca. 100 Voksne deltgere i sportsfestivaller på lokalt plan: 5000

Resume:

Projektet er fase 2 i ”Sport as a tool for Development” som startede i 2009. Projektet er styrket gennem indgåelse af nyt partnerskab med paraplyorganisationen YOPP, som har været meget involveret i fase 1. Målet er at fortsætte og konsolidere målsætningen fra fase 1 om at opbygge, udvikle og sikre en bæredygtig idræts- og foreningskultur i Tolon-Kumbungu og Savelugu distriktet i det nordlige Ghana med henblik på at styrke ungdommens indflydelse i samfundet og derved styrke civilsamfundet generelt. Fase 2 vil blive udvidet og inkludere 2 nye (nu 9 i alt) ’communities’. Kapacitetsopbygningen udvides med en række konkrete undervisnings- og workshops tilbud mhp. at nå målsætningen, ligesom målgruppen udvides til også at omfatte børn. Et nyt tiltag er endvidere at inkludere lærere fra de lokale skoler i projektet. Endvidere vil YOPP i projektperioden løbende blive kapacitetsopbygget mhp. at kunne varetage sine opgaver som partner og velfungerende paraplyorganisation.