Tilbage

NGO-center og -støtte

Organisation:

STS International Solidarity

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.05.2003

Projekt slut:

01.08.2005

Beviliget beløb:

628.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • STS Somalia

Overordnede mål :

Øget folkelig deltagelse i udviklingsaktiviteter i og omkring Mogadishu

Umiddelbare mål :

Styrkelse af lokale organisationernes planlægnings- projekt- og arbejdskapacitet.

Målgrupper :

de 22 tilsluttede organisationer(s aktive) med over 500 brugere og indirekte deres målgrupper; særlige kvindeforanstaltninger for at skabe mere lighed; særlig nabolagsaktivitet som del af sikkerhedskonceptet

Resume:

Opbygget omkring træningsforløb renoveres og indrettes et ca. 400 m2 stort, velplaceret hus i Mogadishu. Det forventes at 22 lokale NGO’er, med 500 brugere, vil gøre direkte brug af centeret. Centeret skal indeholde en række servicemuligheder for alle de engagerede NGO-organisationer under STS-Somalias aktiviteter. Herunder vejledningsmulighed.Der satses på indøvelse af planlægning (dette starter fra de første træningsforløb) og øvrig kapacitetsopbygning (ved at etablere tekniske og fysiske muligheder for flere hundrede organisationsaktive i centeret). Samarbejdet mellem organisationerne skal styrkes. De internationale kontakter skal styrkes med prioritering af kontakter til Nairobi (FN), Danmark og somaliere i diaspora.