Tilbage

"We can" - Improving Living Conditions of People With Mental Illness

Organisation:

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2011

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

1.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Mental Health Uganda

Overordnede mål :

At forbedre livskvaliteten for mentalt syge og deres familier i Uganda

Umiddelbare mål :

Efter 2012 vil 1800 brugere og deres berørte familier i 4 distrik-ter have større viden om mental sygdom og kunne efter-spørge større kvalitet i behandlingen. I løbet af 2012 vil 300 brugere i hvert af de 4 distrikter del-tage i grupper med psykoedukativt indhold eller indkomstgivende aktiviteter. vende aktivitet. I løbet af 2012 er brugerorganisationen Mental Health Uganda blevet opkvalificeret og er blevet mere bæredyg-tigt.

Målgrupper :

Mentalt syge kvinder, mænd, unge og deres pårørende. Behandlere, administrationen på hospitaler og politikere.

Resume:

”We can” er et to årigt projekt til forbedring af livskvaliteten hos mennesker med en sindslidelse i fire distrikter i Uganda: Arua, Kabale, Mpigi og Mbale. Omkring 2400 mænd og kvinder får direkte glæde af projektet. Hovedkomponenterne er: • Kapasitetsopbygning af Mental Health Ugandas nationale kontor og 4 distrikter. • Styrkelse af lokalsamfundet gennem viden om årsagen til sindslidelse, behandlings- og støttemuligheder for den enkeltes mulighed for helbredelse. • At give adgang til indkomstskabende aktiviteter for personer med en sindslidelse, hvor psykosocial rehabilitiering indgår i den enkeltes plan for helbredelse. Projektet bidrager til lokalsamfundet og lokale myndigheder får en øget viden om menne-sker med en sindslidelses udfordringer, behov og muligheder for at indgå i samfundet på lige fod med andre borgere.