Tilbage

Development of Psycho Social Project Model

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.07.2012

Projekt slut:

01.08.2013

Beviliget beløb:

193.677,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Child friendly Initiative Uganda (CFIU)
  • Lunyo Orphan Support Project (LOSP)

Resume:

Samarbejdspartnerne i denne partnerskabsaktivitet er Lunyo Orphan Support Project (LOSP) og Child Friendly Initiative Uganda (CFIU), der begge er i deres anden fase. Begge er lokale CBO’ere, den første beliggende i et byområde og den anden i et landområde, og deres indsatsområde er styrkelse af forældreløse børns muligheder for at opnå en tilfredsstillende tilværelse; deres primære arbejdsmetode er den professionelle psyko sociale metode. Da der er et stort behov for at nå ud til flere forældreløse børn, er der som et led i begges projektstrategier udvikling af en enkel projektmodel som kan anvendes uden større ressourceforbrug, af LOSP og CFIU samt andre organisationer; man har derfor fundet det hensigtsmæssigt, at de 2 organisationer samarbejder om at udvikle af modellen, og samtidig styrker deres indbyrdes samarbejde og deres samarbejde med andre organisationer, for på den måde at sikre deres og projekternes bæredygtighed.