Tilbage

Njia Yetu - our way!

Organisation:

JUA - Forening for humanitært arbejde i Kenya

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.03.2006

Projekt slut:

01.08.2007

Beviliget beløb:

199.666,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Njia Yetu

Overordnede mål :

Njia Yetu arbejder for at børn og unge i Kenya skal have mulighed for et værdigt liv, forstået som et liv med basale menneskelige rettigheder; et liv, der ikke leves på gaden.

Umiddelbare mål :

1. Rehabilitering af en gruppe unge, der har levet på gaden: At de 24 drenge indenfor næste år ved projektets afslutning er succesfuldt rehabiliterede. 2. Kapacitetsopbygning blandt kvalificerede lokale medarbejdere: At opbygge ledelsens kapacitet i projektadministration, videreformidling og dokumentation af metoder, et udvidet netværksarbejde samt videreudvikling af strategier til fortalervirksomhed. 3. Netværksarbejde - fortalervirksomhed: At bevise og fremhæve Njia Yetu´s metode er effektiv. Deres metode skal synliggøres bl.a. via netværk og bruges til at inspirere andre organisationer.

Målgrupper :

Njia Yetus deltagere af unge fra gaden: Gruppen består af 24 drenge/unge mænd mellem 8 og 22 år. De lokale medarbejdere i Njia Yetu: Projektets ledelse består af en projektleder . De øvrige medarbejdere er professionelle scenekunstnere og trænere i dans, musik og drama, tilknyttet Kenyas National Teater. Og en skolelærer, samt bestyrelsen af fem. Kønsproblematikken: De piger og kvinder, der lever på gaden, lever som prostituerede. De bliver delvist beskyttet/ delvist udnyttet af de drenge og mænd, der lever sammen med dem på gaden. Når først pigerne /kvinderne er vant til den indkomst, der ligger i prostitution, skal der meget personlig udvikling og motivation til, for at de kan vende dette liv ryggen og ’slå sig ned’ i et rehabiliteringsprojekt. Njia Yetu har således i løbet af 2004 taget en gruppe piger til sig, som selv valgte at opsøge projektet. Alle pigerne forlod projektet igen efter ca. en måned. At rehabilitere disse piger/kvinder er en problemstilling, som ikke på nuværende tidspunkt ligger indenfor Njia Yetus kompetenceområde.

Resume:

Et nyskabende projekt for gadebørn og -unge, startet på lokalt initiativ i august 2001 ved Kenya National Theatre and Cultural Centre i Nairobi. Projektets udgangspunkt er rehabilitering af gadebørn og - unge (i alt 24 drenge/unge mænd), og skabelsen af en model for fremtidige, mere effektive og vedvarende indsatser for børn og unge, der lever på gaden. Projektets metoder omfatter bl.a. træning og optræden af /med akrobatik, dans og drama. Gennem de unges optræden i lokalsamfundet synliggøres modellens potentiale, og der skabes en øget bevidsthed omkring gadebørnsproblematikken i det kenyanske samfund og hos myndighederne. Dette arbejde muliggøres via kapacitetsopbygning af den lokale organisation, Njia Yetu, samt et intensivt samarbejde med myndigheder og opbyggelsen af et netværk for NGO’erne på området.