Tilbage

Better Together - Community strategies for stronger inclusion of children and youth with disabilities

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

15.09.2022

Projekt slut:

15.09.2023

Beviliget beløb:

497.711,00 kr.

Samlet buget:

497.711,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Association for the Physically Disabled of Kenya

Resume:

Denne intervention ønsker at styrke små lokalsamfund i slumområderne i Mombasa så de i højere grad kan påtage sig lokalt lederskab og identificere samt støtte børn og unge med handicap. Interventionen bygger videre på positive erfaringer med at lade målgruppen selv stå i spidsen for fortalerarbejdet om større synlighed og inklusion af mennesker med handicap. Interventionens målgruppe er sundhedsarbejdere, 10 lokalsamfund og 15 unge ambassadører med handicap. Interventionens metoder består af kapacitetsopbygning af lokalsamfund og sundhedsarbejdere, opbygning af netværk blandt mindre civilsamfundsorganisationer og fortalerarbejde rettet mod offentlige myndigheder på regionalt niveau.