Tilbage

Receptive Reading and Learning

Organisation:

Ghana Biblioteksvenner

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.06.2022

Projekt slut:

31.05.2024

Beviliget beløb:

303.364,00 kr.

Samlet buget:

303.364,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • READ TO CHANGE INITIATIVE GHANA

Resume:

“Receptive Reading and Learning” vil med udgangspunkt i Dalun Library fremme læsekulturen og videns tilegnelsen i Dalun distriktet i Nordghana, med det mål at fremme demokrati og uddannelsesmulighederne i området. Konkret vil vi opkvalificere læsegrupper for børn og lave et samarbejde med de lokale skoler, bl.a. om opkvalificering af søgestrategier og brug af it – i første omgang med udgangspunkt i Wikipedia. Der vil blive afviklet workshops for Læsegruppeledere og Skolekontaktpersoner. Indholdet vil være tredelt: biblioteksfagligt, inspiration til læseaktiviteter, og endelig om brugen af det virtuelle bibliotek. Inspiration til læseaktiviteter skal afprøves på festivaler og i læsegrupperne, og vil bl.a. benytte Library Radio. Endelig vil projektmedarbejderne løbende blive opkvalificeret til projektarbejdsformen.