Tilbage

Strengthening Organisation and Capacity for Community based "Shamba-Farming-Homestay Tourism"

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2013

Projekt slut:

01.12.2014

Beviliget beløb:

199.100,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • The "Shamba Farming and Ecotourism" (SFE) Group of Farmers

Overordnede mål :

At opbygge kapaciteten i foreningen ”Shamba, Farming and Ecotourism” således at gruppen af farmere – især de centrale medlemmer – kan drive foreningen som en sund organisation til gavn for medlemmerne, og samtidig gøre dem i stand til at gennemføre et større projekt.

Umiddelbare mål :

At Shamba, Farming and Ecotourism bliver en styrket organisation, som kan varetage sine interne opgaver og bliver i stand til networke ud ad til

Målgrupper :

Målgruppen er små selvstændige bondefamilier, hvor mænd, kvinder og børn er fælles om driften

Resume:

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe bestående af 500 mindre kenyanske landbrugsfamilier, som har organiseret sig med det formål at øge deres indkomst gennem forbedrede dyrkningsmetoder og gennem introduktion af Holidays on small farms in Kenya . Seniorer uden Grænser (SuG) har samarbejdet med SFE siden 2008. Fokus i samarbejdet har været at støtte SFE i at opbygge en kapacitet, som vil sætte dem i stand til at forfølge deres mål. Projektet udbygger dette ved at indrage Child Fund – en erfaren lokal CBO – som vil stå for de centrale dele af kapacitetsopbygningen (organisationudvikling og projektstyring), mens SFE selv vil arrangere computertræningen, besøgene/undervisningen hos relevante samarbejdspartnere og en møderække på lokalt niveau. Deltagerne i kapacitetsopbygningen af SFE vil være medlemmer af SFE's bestyrelse og medlemmer af de lokale selvhjælpsgrupper afhængigt af aktiviteternes indhold.