Tilbage

Globale fællesskaber på afstand - uden at tage afstand

Organisation:

Ungdommens Røde Kors

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

01.09.2020

Projekt slut:

31.10.2021

Beviliget beløb:

99.785,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Overordnede mål :

At engagere unge og andre i lokale samfund direkte i små internationale og frivilligdrevede udviklingsprojekter, enten via økonomisk støtte, partnerskab eller frivillighed

Umiddelbare mål :

At give unge danskere og andre i udvalgte lokalsafund en oplevelse af og mulighed for at engagere sig direkte i relaterbart udviklingsarbejde

Målgrupper :

Unge ikke-frivillige i udvalgte danske lokalsamfund, samt andre lokale beboere + unge lokale frivillige og unge internationalt orienterede frivillige

Ansøgningstekst:

2653 Ansøgning.docx

Resume:

Projektet, Globale fællesskaber på aftsand - uden at tage afstand, har til formål at kickstarte både online og offline muligheder for at særligt unge, men også andre i de danske lokalsamfund, indser deres mulighed for at stemple ind i et globalt fællesskab. Et fællesskab, som de føler ejerskab for og hvor de på sigt kan tage initiativ til at lede de udviklingsmuligheder, det kan føre med sig. Det vil projektet gøre på følgende måder: 1) Dels ved at engagere unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors danske aktiviteter og lokalafdelinger i online møder og webinarer, hvor de møder andre unge lokale frivillige fra vores mange samarbejdspartnere ude i verden, såsom Kenya, Zimbabwe, Malawi, Ukraine, Libanon, Palæstina, mfl. Disse unge mødes omkring og udveksler erfaringer om fælles udfordringer, som er konkrete og relevante i deres lokale arbejde som frivillige. 2) Igennem disse online møder vil der blive etablere et fælles udgangspunkt for et mindre samarbejdsprojekt, som har konkret betydning for det folkelige engagement i danske lokalsamfund, da dette projekt vil manifestere sig ved små lokale events i 3-4 udvalgte lokalsamfund. Dette vil ske i forlængelse af Ungdommens Røde Kors årlige globale Lederskabsakademi for unge frivillige fra Danmark og unge frivillige fra udvalgte udviklingslande. Formålet er at mobilisere de danske lokalsamfund til at engagere sig direkte i samarbejde på tværs af grænser. fx at få den lokale genbrugsbutik til at støtte og opleve ejerskab over et lokalt sundhedsprojekt i Zimbabwe, eller at få en lokal virksomhed til at støtte udvekslinger mellem unge frivillige, der arbejder for at styrke børn og unges muligheder i hhv. Danmark og Ukraine.