Tilbage

Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika

Organisation:

Dansk Handicap Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

30.10.2012

Beviliget beløb:

375.716,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia
  • Honduras

Lokale partnere:

  • Handicaporganisationer i Latinamerika, Honduras

Resume:

Partnerskabsaktiviteten består af to dele. Dels en studierejse for fire partnere i Bolivia til Nicaragua for at lære af de rige erfaringer den nicaraguanske handicapbevægelse har gjort bl.a. indenfor koordineret rettighedsarbejde, medlemsdemokrati, gennemsigtighed og udvikling af deres organisationer heriblandt deres lokalafdelinger og dels en studietur til Danmark for fire partnere fra Bolivia og fire partnere fra Honduras. Formålet med rejsen til Danmark er dels at få inspiration fra den danske handicapbevægelses erfaringer fra rettighedsarbejdet og dels at få et større gensidigt kendskab til hinanden og hinandens værdier, for dermed opnå større gensidig tillid. Aktiviteterne skal ses i lyset af, at DHF planlægger et fremtidigt Latinamerika program med partnere fra hovedsageligt Honduras og Bolivia, og aktiviteten vil lægge grund for dette fremtidige samarbejde.