Tilbage

Biavl i Bolivia

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.09.2003

Projekt slut:

31.08.2008

Beviliget beløb:

694.228,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • PRODECO

Overordnede mål :

Projektet har som overordnet mål at forbedre levevilkårene for den fattige landbefolkning i projektområdet.

Umiddelbare mål :

Projektets umiddelbare mål er, at biavl ved projektets afslutning er reintroduceret i området, og at det har øget indkomstgrundlaget for biavlerne. Herudover forventes afledte effekter i form af forbedret høstudbytte og forbedret sundhedstilstand. En egentlig effekt på disse forhold vil dog næppe kunne måles inden for projektperioden, hvorfor der ikke opstilles indikatorer herfor.

Målgrupper :

Projektets målgruppe er fattige subsistenslandbrugere i Tomina-provinsen i Bolivia. Projektområdet dækker i alt 32 landsbyer med en samlet befolkning på ca. 9000 indbyggere. Langt hovedparten er quechua-indianere, som hører til Bolivias oprindelige folk og som målgruppe falder ind under Danidas prioritering af støtte til oprindelige folk. Biavl kræver ikke store jordarealer eller ejendomsret til jord, hvorfor også de allerfattigste vil have mulighed for at deltage. Det er Diálogos’ og PRODECOs erfaring fra arbejdet i området, at såvel kvinder som mænd har mulighed for at deltage i kurser, om end det af og til kræver en ekstra indsats at få kvinderne med, i dette tilfælde f.eks. i form af eksplicit opfordring til landsbyen til at vælge en kvindelig biavler.

Resume:

Projektområdet består af 32 landsbyer i et fattigt landområde i Chuquisaca-departementet, Bolivia. Gennem projektet reintroduceres biavl i projektområdet med det formål at styrke indkomstgrundlaget og med formodede afledte effekter i form af forbedret høstudbytte og forbedret sundhedstilstand. I hver af projektets landsbyer uddannes 2 biavlere i bæredygtig biavl. Biavlerne organiseres i en biavlerforening, og der etableres en skolebigård og en honningcentral. Honningcentralen skal sikre biavlerne mulighed for at afsætte deres produkter på fornuftig vis. Der etableres samarbejde med et universitet for at sikre, at biavlerne også ved projektets afslutning kan modtage faglig rådgivning.