Tilbage

Indianske børn som aktører for rettigheder i Bolivia

Organisation:

International Børnesolidaritet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.02.2011

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

1.935.983,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Comunicatión Cultural Chasqui

Overordnede mål :

Indianske børn bliver hovedaktører til fordel for børns rettigheder.

Umiddelbare mål :

1) Indianske børn i risikosituation i distrikt IV og VII i El Alto samt to nærliggende landsbyer har lyst, selvværd, viden og sociale kompetencer til at organisere sig, stille forslag på børneområdet og deltage i besluttende fora. 2) Forældre, lærere og lokale aktører i projektområdet har fået viden og har forøget deres accept af børns ret til at mene og deltage. 3) Chasqui har opbygget kapacitet til at støtte børns organisering og deres muligheder for at formulere forslag til offentlig politik til fordel for børns rettigheder.

Målgrupper :

2.020 børn, 50% piger i alderen 10 – 17 år, 25 unge frivillige, 50% kvinder, 36 lærere, 60% kvinder 300 forældre, 60% kvinder

Resume:

Projektet arbejder med socialt udsatte børn af indianske migranter i El Alto. Formålet er at gøre børn parate til at deltage i besluttende fora og stille krav på børnerettighedsområdet. Børnene nås via interessegrupper og uformel undervisning i skolerne. Her findes de børn, der har evner og lyst til at være børneledere og kommunikatorer og dermed synliggøre børns krav. Samværsformen i interessegrupperne og i møder mellem børn fra forskellige distrikter er en oplæring i demokratipraksis og samtidig en udvikling frem imod en begyndende børneorganisering. Unge frivillige fra projektorganisationen har en central rolle som formidlere og igangsættere af aktiviteterne samtidig med, at de fungerer som rollemodeller. Projektets aktiviteter har en udadvendt funktion for at skabe synlighed, og der er en koordination med lokale aktører og beslutningstagere om børns deltagelse i besluttende fora.