Tilbage

Festival og global feminisme på højskole-skemaet

Organisation:

Kvinderådet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 200.000 kr.)

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

199.855,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Kvinderådet og festivalen Talk Town vil sammen med 2-3 højskoler engagere danske højskoleelever, unge frivillige, aktører og ca. 3000 festivaldeltagere i at skabe talks, debatter og aktivisme om køn, klima og global uretfærdighed med medvirken af vigtige feministiske stemmer fra det Globale Syd. Vi ønsker med projektet at ændre målgruppens syn på og handlemuligheder i forhold til at skabe en mere bæredygtig og social retfærdig verden. De primære målgrupper (elever og frivillige) vil gennem projektet - og tilblivelsen af en festival - arbejde med feministiske principper som løftestang til at adressere global uretfærdighed. Den primære målgruppe (højskoleelever og frivillige på festivalen) vil blive engageret ved, at de selv bidrager til planlægningen, tilblivelsen og afviklingen af Talk Town festivalen i maj 2022 og 2023. I takt med at projektet skrider frem mod Talk Town 2023 vil vi integrere festivalens indhold i højskolernes undervisning.