Tilbage

Kapacitetsopbygning og styrkelse af partnerskabet - FECAFEB og Kooperationen

Organisation:

Kooperationen

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

10.11.2018

Projekt slut:

10.08.2019

Beviliget beløb:

199.576,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Federacion de Caficultores y Exportadores de Bolivia

Overordnede mål :

At styrke FECAFEB som organisation og partnerskabet mellem FECAFEB, Kooperationen og andre relevante aktører.

Umiddelbare mål :

Dels gennem workshops at: ? Styrkede partnerskaber og stærkere samarbejde mellem partnerne ? Styrket dataindsamling – stærkere projekter, der kan hjælpe flere ? Styrket kommunikation – stærkere fortalervirksomhed og skarpere projektformulering ? Styrket udvikling af økologiske produktionsmetoder ? Styrket kapacitet på det økonomiske område – økonomistyring og administration Dels gennem udarbejdelsen af en brugbar baselineundersøgelse, der skal danne grundlag for fremtidige projekter.

Målgrupper :

Projektet er en partnerskabsindsats, så målgruppen er i første omgang FECAFEB, sekundært små kaffeproducenter i Bolivia

Resume:

Styrkelse af kaffeproducenter i Bolivia kan være et stærkt redskab til forbedring af levevilkårene i Yungas. Ikke mindst giver dyrkning af specialkaffe nogle muligheder for, at en langt større del af kaffens endelige værdi kan betales til kaffeproducenterne. Gennem kooperativ organisering af kaffeproducenterne, kan denne øgede indtægt komme lokalsamfundene endnu mere til gavn. Dette projekt er første projekt i samarbejdet mellem Kooperationen og FECAFEB, der organiserer små kaffeproducenter i Bolivia, om at styrke vilkårene for kaffebønder i Bolivia. Det gør vi i første omgang gennem kapacitetsopbygning af FECAFEB og udvikling af partnerskaber og samarbejder med andre organisationer og virksomheder.