Tilbage

Improving care services in Sri Lanka for victims of child sexual abuse through rehabilitation and advocacy initiatives

Organisation:

Assist

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

31.12.2013

Beviliget beløb:

1.999.429,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sri Lanka

Lokale partnere:

  • LEADS

Overordnede mål :

Alle børn og familier berørt af misbrug i Sri Lanka har adgang til relevant psykosocial støtte og juridisk assistance

Umiddelbare mål :

1. At udvikle LEADS kapacitet i forhold til at advokere for forbedrede offentlige service i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn, ved at indføre best practices i egne institutioner inden januar 2014 2. At fremme børnevenlige procedurer, hensi0gtsmæssige systemer samt forbedrede faciliteter mellem relevante interessenter og sektorer der beskæftiger sig med seksuelle overgreb mod børn inden januar 2014 3. Senest januar 2014 vil 300 børn der har overlevet overgreb reintegreres i en normal dagligdag, gennem terapi, familie behandling og anden støtte fra LEADS.

Målgrupper :

Primære målgrupper: 300 børn (65% piger) + 600 forældre fra 10-12 distrikter. Herudover ansatte fra 12 børnehjem i den vestlige provins + 15 ansatte fra LEADS/ESCAPE (90% kvinder). Sekundære målgrupper: Statslige institutioner og ansatte.

Resume:

Formålet er at forbedre behandlings- og opfølgningsmuligheder for børn, der er blevet ofre for seksuel misbrug i Sri Lanka. LEADS er den eneste NGO, der har egnede psykologer og faciliteter til at rehabilitere ofrene og blandt de få, der kan assistere med børnevenlig juridisk bistand. Derfor anvises børn fra hele landet til LEADS' specialiserede afdeling ESCAPE. Med et stigende antal cases, også i kølvandet på krigens afslutning, ønsker LEADS at arbejde målrettet for, at regeringen tager ansvar. ESCAPE har spillet en central rolle i at træne og rådgive offentlige instanser omkring CSA, men der er fortsat stor afhængighed af ESCAPE og en begrænset politisk vision til at prioritere CSA. Med afsæt i ESCAPE's services, vil LEADS i samarbejde med nationale NGO'er dokumentere manglerne i systemet gennem rapport og dialog med væsentlige myndigheder, anvise best practices i tilknytning til 12 offentlige børnehjem samt rehabilitere 300 børn og rådgive 600 forældre.