Tilbage

Strengthening Civil Society Capacity to Advocate for Mainstreaming Biodiversity

Organisation:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.01.2017

Projekt slut:

31.08.2018

Beviliget beløb:

3.326.466,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya
  • Nepal
  • Uganda

Lokale partnere:

  • Bird Conservation Nepal (BCN)
  • Nature Kenya (NK)
  • Nature Uganda (NU)

Overordnede mål :

Civil society’s role in the CBD processes has been considerably strengthened nationally, regionally and internationally

Umiddelbare mål :

1. BirdLife Partners have enhanced ability to advocate for biodiversity mainstreaming into sectoral policies and practices 2. BirdLife Partners influencing policies related to CBD implementation

Målgrupper :

The main target group of the training package/knowledge products is the BirdLife Partnership in Africa and Asia, i.e. almost 40 national BirdLife Partners. Out of these, at least 10 BirdLife Partners from each of the two regions will be selected by the BirdLife Secretariat regional offices, and they will benefit directly from participation in a regional training workshop in each region. Of these, Bird Conservation Nepal (BCN), Nature Kenya and NatureUganda are both beneficiaries and active contributors to the training package, lessons learned to build on etc. They will carry out gap analysis and consultation processes with national stakeholders, participate in meetings apart from the training workshop and to participate in a CBD preparatory meeting. They also provide ‘test cases’ of how direct support to the development of strategic approaches to advocacy and enhanced skills can strengthen their role as important civil society actors nationally and internationally. Other beneficiaries will be the wider BirdLife Partnership and also the alliances of which BirdLife is actively taking part in during the COP processes who will benefit from sharing of these products. The main target groups for the BirdLife Partners’ enhanced advocacy capacity and implementation nationally will be government and other stakeholders responsible for mainstreaming biodiversity and implementation of the CBD, and also civil society, academia and businesses engaged in the process. Ultimately, the public, including local communities, will benefit from improved implementation and better understanding of the value of biodiversity.

Resume:

Det langsigtede mål er at styrke civilsamfundet til øget deltagelse i implementeringen af Biodiversitetskonventionens strategiske mål, nationalt og internationalt. Interventionen bidrager direkte til, at BirdLife-partnere i Afrika og Asien får bedre kapacitet og en strategisk tilgang til fortalervirksomhed for mainstreaming af biodiversitet på tværs af sektorer til gavn for mennesker og natur og til at påvirke CBD-processer. Hovedaktiviteterne er to regionale træningsworkshops med deltagelse af mindst 10 partnere fra hver region. Hovedproduktet er en træningspakke med flere moduler. De lokale partnere afholder møder med regerings- og andre interessenter for at afdække behov og mangler, og udvikler og afprøver en strategisk tilgang til at nå ud til udvalgte sektorer med særlig betydning for fattige befolkningsgrupper. BirdLife-sekretariatet og regionale kontorer sikrer udbredelse og anvendelse.