Tilbage

Moving from thinking beyond COVID-19 to thinking and acting within COVID-19 - Partnership seminar in GAs global solidarity alliance

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Råderumsindsatser

Projekt start:

01.03.2022

Projekt slut:

01.02.2023

Beviliget beløb:

499.758,00 kr.

Samlet buget:

499.758,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Trust for Community Outreach and Education

Resume:

Indsatsen er et partnerseminar for GAs solidaritetspartnere og aktivister. Indsatsen skal revitalisere vores fælles netværk og styrke individuelle partnere ovenpå to år med nedlukninger og restriktioner i lyset af corona-krisen, som har udfordret samarbejde og vidensdeling på tværs af lande og organisationer, og som har gjort det svært og farligt at mobilisere målgrupper og skabe fælles rammer for vores politiske kampe. Formålet er at styrke fælles strategier for kommunikation og mobilisering i krisetider gennem mobilisering af de civilsamfund og målgrupper, som partnerne repræsenterer i kampen for demokratisk forandring. Disse menneskesker er ofte nogle af de mest fattige og marginaliserede i deres respektive kontekster. Målgruppen er de 440 mennesker, som aktivt er en del af vores netværk som ansatte og kerneaktivister. 60 deltager fysisk på seminaret, mens resten via opfølgningsaktiviteter kan gøre praktisk brug af de konkrete strategier og værktøjer, der udvikles gennem indsatsen.