Tilbage

Eldercare and decent employment in Ghana

Organisation:

FOA - Fag og Arbejde

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.09.2012

Projekt slut:

31.07.2014

Beviliget beløb:

499.878,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Health Service Workers Union of the Ghana TUC (HSUW)
  • Trades Union Congress (Ghana TUC)

Overordnede mål :

Projektet støtter implementeringen af en national politik indenfor ældreomsorg såvel som at fremme ældres rettigheder og udvikle den offentlige sektors services på området via træning til social- og sundhedsarbejdere, inkl. om anstændige arbejdsbetingelser og -standarder.

Umiddelbare mål :

1. Partnerskabsudvikling mellem partnere og netværk rettet mod at forbedre offentlige services med anstændige arbejdsvilkår. 2. Kapacitetsopbygning af Ghana TUC’s og HSWU’s bidrag for at støtte en national politik om ældreomsorg og tilbyde kurser om rettigheder, standarder af offentlige servicers og anstændige arbejdsvilkår på dette område. 3. Skabe opmærksomhed og indblik om ældreområdet ved at udvikle Ghana TUC og HSWU’s lobbying overfor regeringen og ministerier for at implementere den nationale politik og sikre anstændige arbejdsbetingelser; så vel som at fremme opmærksomhed blandt fagforbundsmedlemmer og samfundet generelt.

Målgrupper :

• 75 ledere og ansatte fra Ghana TUC og HSWU deltager i workshops om politikken på ældreområdet. • Repræsentanter fra HSWU deltager i seminarer og mindst 30 % af deltagere er kvinder.

Resume:

I Ghana er der en stigende levealder og en gradvis forandring af familiestrukturer. En stigende gruppe af ældre bliver overladt til at klare sig selv. Det stiller krav og behov om opbygningen af en ældre-pleje. På den ene side, kan bør der sikres rimelige levevilkår for de ældre. For det andet, bør anstændige arbejdsvilkår for de ansatte i sektoren også være til stede. Projektet vil fremme samarbejdet på dette område mellem landsorganisationen Ghana TUC og deres affilierede forbund for sundhedsarbejdere, Health Service Workers’ Union, i Ghana og i samarbejde med FOA – Fag og Arbejde. Formålet er at øge opmærksomhed om ældresektorens behov i fagforbund såvel som fremme den nationale politik om ældreomsorg. Danske fagforbunds erfaringer i denne sektor har skabt interesse i Ghana. Der er på nuværende tidspunkt kun spredte, frivillige baserede initiativer i Ghana, og Ghana TUC og deres tilknyttede forbund ser derfor et meget betydeligt potentiale for at bidrage til en institutionel forankring og organisering af sektoren.