Tilbage

Capacity Building of Lesotho Teachers' Unions

Organisation:

Danmarks Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

15.01.2018

Projekt slut:

31.05.2022

Beviliget beløb:

305.855,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Lokale partnere:

  • LESOTHO ASSOCIATION OF TEACHERS - LAT

Overordnede mål :

Bedre leve og arbejdsvilkår for lærerne i Lesotho

Umiddelbare mål :

At styrke lærerforeningerne LAT og LTTUs kapacitet til at kunne indgå i forhandlinger med myndighederne i Lesotho om bedre arbejdsforhold. Bedre undervisningsforhold på skolerne. Bedre samarbejde mellem lærerne, lederne og forældrene.

Målgrupper :

Direkte målgruppe: Fagforeningsledere i lærerforeningerne LAT og LTTU Tillidsrepræsentanter fra skoler i Lesotho

Resume:

Formålet er at skabe bedre leve og arbejdsvilkår for lærerne i Lesotho. Målet er at styrke lærerforeningerne ved at uddanne fagforenings ledere og skole tillidsrepræsentanter, således at lederne og skole tillidsrepræsentanter – på hvert deres niveau - har redskaber til, kan advokere for og forhandle om: 1. Bedre arbejdsforhold for lærere og skoleledere 2. Inddragelse i processer med myndighederne om reguleringer for de enkelte skoler 3. Øgede ressourcer til skolerne eller omfordeling af ressourcer til skolerne. 4. Styrkelse af arbejds- og læringsmiljøet 5. Bedre samarbejde mellem lærerne, mellem lærerne og skoleledelsen og mellem lærerne og forældrene