Tilbage

Natural Farming in Karatu

Organisation:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.03.2021

Projekt slut:

31.05.2022

Beviliget beløb:

485.637,00 kr.

Samlet buget:

540.037,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karatu Development Association (KDA)

Overordnede mål :

Reducerer fattigdom i rural husholdninger i Karatu District. Ved at assisterer kvinder i at engagerer sig i profitable landbrugs aktiviteter, der kan forøge deres indkomst, rolle og status i lokal samfundet.

Umiddelbare mål :

Kvindelige små bønder er i stand til at forøge produktiviteten fra deres jord. Kvindelige små bønder har fået forøget viden om Natural Farming Technique and betingelserne for de Kvindelige små bønder i Karatu District er aktivt involveret i at fremme forbedrede landbrugs teknologier og i at fremme deres interesser.

Målgrupper :

Den overordnede målgruppe vil være rural husholdninger engageret i små skala landbrugs aktiviteter. Den direkte målgruppe vil være 100 kvinder repræsenterende 100 husholdninger

Resume:

Formålet er at reducere fattigdom blandt rural husholdninger. Ved at assisterer kvinder med at blive involveret i profitable landbrugs aktiviteter, der kan øge deres indkomst, rolle og stand i samfundet. Målet er at introducerer en ny landbrugs teknologi vi kalder Natural Farming. Hoved målgruppen er små skala landbrugs husholdninger i Karatu District, Tanzania. Den direkte målgruppe er 100 kvinder repræsenterende 100 husholdninger. Indirekte målgruppe er 510 mennesker. Den nye landbrugs teknologi vi vil bruge er baseret på en økologisk cirkulær model hvor det meste af input i processen produceres lokalt i modsætning til den nuværende fremherskende input - output industrielle landbrugs model. I den nye model vil micro-organismer spille en stor rolle. En af hovedaktiviteterne vil derfor være at lære kvinderne at opdyrke lokale micro-organismer. Samt at bruge disse i deres grøntsags dyrkning og produktion af høns. Water harvesting for irrigation af grøntsager er en aktivitet.